welcome@the-others.eu

Het tegengeluid van de voorvechters

We hebben de campagne voor de Europese Verkiezingen van SP ontwikkeld. De campagne legt de nadruk op een oplossingsgerichte en positieve boodschap. Met een accent waar de SP vooral ‘voor’ is en ‘voor’ opkomt. We hebben de campagne een inclusievere toon meegegeven waarin wordt benadrukt wat de SP doet voor de mensen, met een focus op de werkende klasse.

Play Video

Met dit uitnodigende geluid hoopt de SP niet alleen hun huidige aanhangers te activeren, maar ook nieuwe kiezers aan te trekken die hiermee resoneren.

Like what you see?
Go see an other project here