welcome@the-others.eu

ABN AMRO MeesPierson

ABN AMRO MeesPierson

International imagebank

ABN AMRO MeesPierson is de private bank van ABN AMRO. Internationaal actief en toegankelijk voor iedereen met een zeker. vermogen. Dit vermogen kan geërfd, verdiend of gerealiseerd zijn op verschillende manieren, door een steeds breder wordende groep mensen. Om private banking toegankelijker en meer ‘van nu’ te maken hebben we een complete beeldbank ontwikkeld die internationaal ingezet wordt om aansprekend te zijn voor de juiste doelgroepen.

Internationale allure toegankelijk gemaakt.

Hoe verschillend vermogens zijn, zijn mensen. Die breedte hebben we samengebracht in een veelzijdige beeldbank. Deze wordt toegepast op alle media en middelen binnen ABN AMRO MeesPierson om herkenbaar en aantrekkelijk te zijn voor de doelgroepen voor wie dit onderdeel bestaat.

De opzet van productie, casting en beeldbank hebben we compleet met ons team gerealiseerd.

Like what you see?
Go see an other project here